Kontakt

DELIKA s.r.o.

Jilemnického 1, 08001 Prešov, Slovakia

IČO:31727204, IČ DPH: SK2021282571

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS v Prešove, oddiel: s.r.o., vložka č.3027/P

Telefón: +421 901790192

E-mail: office@delika.sk

Sekretariát:

051/48815 12

+421901790192

office@delika.sk

Výrobný riaditeľ:

+421903637807

andrascik@delika.sk

Oddelenie kvality:

+421901790198

kvalita@delika.sk

Oddelenie vývoja:

+421901790199

vyvoj@delika.sk

Marketingové oddelenie:

+421904185167

marketing@delika.sk

Objednávky:

051/4881517

+421903736022

+421903736031

odbyt@delika.sk

Obchodný riaditeľ:

+421901790190

obchod@delika.sk

Riaditeľ pre export:

+421904185165

rbenetin@delika.sk

Fakturačné oddelenie:

051/48815 17

fakturacia@delika.sk

Oddelenie nákupu:

+421903772928

051/4881519

nakup@delika.sk

Kontaktný formulár