O nás

Spoločnosť DELIKA s.r.o. bola založená v roku 1993, ako reakcia na požiadavky „mliekarenského, pekárenského a ovocinárskeho trhu“. Spoločnosť vo veľkej miere využila svoje bohaté skúsenosti v oblasti zmrazovania a spracovania ovocia.

Ako prvá na Slovensku

Ako prví na Slovensku sme vybudovali špecializovanú firmu na výrobu asepticky spracovaných polotovarov predovšetkým pre mliekarenský a pekárenský priemysel.

Vízia

Chceme ďalej budovať silnú a zdravú spoločnosť v oblasti výroby hotových jedál pre retail a taktiež polotovarov pre významných potravinárskych producentov.

Misia

Našim cieľom je byť spoločnosťou, ktorá prináša zdravé a poctivé výrobky pre naše domácnosti, pre našich ľudí.

Certifikáty

Kvalita našich výrobkov, potravinová bezpečnosť a dodržiavanie správnej výrobnej praxe nie sú v podmienkach našej výroby len frázami. Svedčí o tom aj medzinárodný certifikát IFS FOOD 6.1

Certifikáty sa stali neoddeliteľnou súčasťou obchodných jednaní, zároveň nás pri každoročných recertifikáciach nútia neustále zvyšovať kvalitu a modernizovať výrobu. Dôležitým prvkom dodržiavania kvality našich produktov je aj výber a nákup prvotriednych surovín, ktoré musia spĺňať prísne medzinárodné kritériá. Samotná technológia je čistená a následne kontrolovaná.

IFS

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk

Vývoj

Skúsení pracovníci vývojového laboratória dokážu pripraviť výrobky a ich príchute “šité” podľa predstáv zákazníkov. Samotný vývoj sa nespolieha iba na požiadavky odberateľov, ale veľakrát pripravujeme novinky už priamo podľa požiadaviek konečného spotrebiteľa z prieskumu trhu, čím sa snažíme jednak ponúknuť novinky, ale aj zrýchliť realizáciu noviniek u našich odberateľov.

–  Výrobky šité podľa predstáv zákazníka  –

Laboratórium

Disponujeme vlastným moderným laboratóriom, kde dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky našich zákazníkov.

Naši partneri